Gebruik van het extranet

Bouwen aan vertrouwen

In alles wat we doen bij Advieskeuze geloven we in een financiële wereld waarin je weer kunt vertrouwen. We doen er daarom alles aan om de informatie over bedrijven en hun klantbeoordelingen (reviews) optimaal te controleren. Temeer omdat Advieskeuze deze zogenoemde User-generated content ook ter beschikking stelt aan samenwerkende partners om te tonen op hun eigen website.

Advieskeuze stelt een gratis Extranet account (de Service) ter beschikking aan alle bedrijven, die het juiste voorbeeld geven en de verantwoordelijkheid nemen om de kwaliteit van de User-generated content op 100% te houden. Advieskeuze richt de aandacht op de Advieslocaties en hun medewerkers, die het innovatieve en onafhankelijke model sterker maken en begrijpen waarom de betrouwbaarheid van de informatie en authenticiteit van klantbeoordelingen zo belangrijk zijn.

Ieder bedrijf dat gebruik maakt van het Extranet gaat hiervoor een overeenkomst aan met Advieskeuze. De Overeenkomst tussen Advieskeuze en het bedrijf komt tot stand door het aanvinken van de "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" box en te klikken op de “aanmelden” button in het registratieproces op het Extranet van Advieskeuze. De Advieslocaties die niet handelen volgens deze Algemene voorwaarden voor het extranet passen niet in het klantprofiel van Advieskeuze. Op grond van de Algemene voorwaarden zal Advieskeuze daarom deze Advieslocaties toegang tot de Service weigeren met opgaaf van reden.

Zie ook de Algemene voorwaarden.